Pligg - Läs mer om cykelgarage http://articlestar.pw/story.php?title=laes-mer-om-cykelgarage- Cykelgarage har ett antal fördelar och support. Du kan ha det stå upp mot väggen i garaget och använda en sida av ramen (typiskt innehar 2 eller 3 cykler). Eller så kan du ha cykeln stå ute i det fria och utnyttja båda sidor av stativet om du har fler cyklar. Fri, 14 Apr 2017 13:20:58 UTC en