5
Dessa är några av de överväganden som du behöver tänka på innan du väljer ett cykelställ och det rekommenderas att inte bara köpa en cykel rack som kanske inte passar dina behov, då är du antingen fast med det eller om du förlorat dina pengar.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments