12
Cykelgarage har ett antal fördelar och support. Du kan ha det stå upp mot väggen i garaget och använda en sida av ramen (typiskt innehar 2 eller 3 cykler). Eller så kan du ha cykeln stå ute i det fria och utnyttja båda sidor av stativet om du har fler cyklar.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments