17
När du börjar titta på många ställen i Sverige kan du lätt märka att cykelparkeringen har blivit lika viktig som själva cykeln. S, dessa cykellagringsenheter, brukade lagra eller parkera cyklar och hjälpa till att skydda din cykel mot den skadade som kan uppstå under lagring.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments